Yüz TemizlemeKoruma & NemlendirmeLeke GidericiDengeleme - BeslemeÖzel BakımYaşlanmaya KarşıGüneş BakımıSerumlarGenç Bakım
KATEGORİLER

Yüz Temizleme

Koruma & Nemlendirme

Leke Giderici

Dengeleme - Besleme

Özel Bakım

Yaşlanmaya Karşı

Güneş Bakımı

Serumlar

Genç Bakım

Şifremi Unuttum

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

OFFİCE KOZMETİK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARİH 

TARAFLAR

(1) Merkez Ofisi Aksaray Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, No: 37/A, Fatih, İstanbul adresinde bulunan OFFİCE KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( İNNOVA ) 

(2) http://www.innovacosmetic.com.tr adresindeki internet sitesi (“İnnova Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

1 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu İNNOVA’nın sahip olduğu http://www.innovacosmetic.com.tr adresindeki web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Bilgilerin Güvenliği. Üye, İNNOVA Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İNNOVA’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
2.2 Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, İNNOVA Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde İNNOVA’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İNNOVA, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve İNNOVA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.3 Kanun ve Kurallara Uyma.Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, İNNOVA Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, İNNOVA tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İNNOVA Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.4 Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, İNNOVA tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu İNNOVA Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine gönderilecek ticari elektronik iletilerin iptali için site üzerindeki whatsapp iletişim hattı üzerinde İPTAL talebini iletebilir.Üye tarafından sunulan “İPTAL” talebinin, iletişim hattına bildirilmesini müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.
2.5 Kişisel Veri Kullanımı.Üye’nin İNNOVA Web sitesine üye olurken www.innovacosmetic.com.tr/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, innovacosmetic.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve İNNOVA’ya sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, İNNOVA tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya İNNOVA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, İNNOVA’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üye’nin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.

2.6 Üye’nin İNNOVA Web sitesine üye olurken www.innovacosmetic.com.tr/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren İNNOVA Web Sitesini kullanım sırasında İNNOVA ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, İNNOVA ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin İNNOVA Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin İNNOVA Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Ad – Soyad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Cinsiyet
• Doğum Tarihi.

2.7 İNNOVA, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için İNNOVA yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İNNOVA’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. İNNOVA’ya yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. İNNOVA’nın rücu hakkı saklıdır.

2.9 Üye, İNNOVA Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin İNNOVA Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, İNNOVA Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak İNNOVA Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde İNNOVA’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda İNNOVA, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, İNNOVA’nın, İNNOVA Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve İNNOVA Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. İNNOVA web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili İNNOVA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 Web sitesinin Yönetimi. Üye, İNNOVA ve İNNOVA Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden İNNOVA Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan İNNOVA, İNNOVA Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin İNNOVA Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.


3 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, İNNOVA Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların İNNOVA’ya ait ve/veya İNNOVA tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta İNNOVA’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini İNNOVA’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, İNNOVA’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İNNOVA’nın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.


4 RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.


5 MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile İNNOVA işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda İNNOVA’dan herhangi bir talepte bulunamaz.


6 DEVİR

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İNNOVA işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın İNNOVA Grup Şirketlerine devredebilir.


7 YÜRÜRLÜLÜK

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. İNNOVA, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8 DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler İNNOVA’nın takdirine bağlı ve tek taraflı İNNOVA Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri İNNOVA Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.


9 BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

10 YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.